నన్ను చంపుతారా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలా..?చెన్నకేశవులు భార్య

చెన్నకేశవులు భార్య తన భర్త మరణంతో విలపిస్తోంది. నా భర్త లేకుండా నేను బతకలేనని, నన్ను కూడా చంపేయండని కోరుతోంది. నన్ను చంపకపోతే నేనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అని తెలిపారు. నా భర్త చేసింది తప్పే కాదనను, కానీ నా భర్తను ఎక్కడ చంపారో అక్కడే నన్ను కూడా చంపండని కోరారు.నా భర్తను పంపిస్తాం అని చెప్పి తీసుకెళ్లి చంపేశారు, మా పెళ్లై ఏడాది కూడా కాలేదని చెన్నకేశవులు భార్య కన్నీరుమున్నీరవుతోంది.చెన్నకేశవులు భార్య ఏమన్నారో ఈ వీడియోలో చూడండి

Updated: December 6, 2019 — 1:23 pm