సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ లో ఒడిపోయాడని తను పంచిన డబ్బు వెనక్కి

వార్డు మెంబరుగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలైన అభ్యర్థి | ఎన్నికల్లో పంచిన డబ్బు తిరిగి చెల్లించాలంటూ ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న వ్యక్తి

Updated: January 28, 2019 — 9:47 am