దొబ్బితిని ఓట్లు వేయరా : అచ్చెన్నాయుడు వల్గర్ మాటలు

వంద యూనిట్ల కరెంట్ ఫ్రీ, మీ ఆవిడ పదివేలు తీసుకుంది, అమ్మకు మూడు వేలు ఇచ్చారు.. రుణమాఫీ దొబ్బావ్.. పథకాలన్నీ తీసుకొని టీడీపీని తిడతారా..? అని నిలదీయండి’: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు.